February 15, 2020 by
รับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เริ่มกันที่ "คำจำกัดความของรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม"
ธุรกิจการค้ารับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หมายความว่า วิธีหนึ่งในการแผ่ขยายตลาดกับวิถีทางการจัดจำหน่ายของกิจการค้า โดยผ่านผู้ประกอบการค้าอิสระที่เรียกว่า รับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซี ส่วนทางบริษัทให้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า ซึ่งถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิจัดว่าไม่ถูกต้อง ต้องไปขึ้นบัญชียี่ห้อ เพราะว่าถ้าไม่มีเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถจำหน่ายรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ รวมถึงมีประสบการณ์หรือว่า Know How อาจจะเป็นวิถีทางในการทำกิจการที่จะถ่ายทอด ให้รับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซีในขนิดของการทำงานทั้งปวง ตัวอย่างเช่น วงจรการผลิต ระบบการจัดจำหน่าย วงจรการดำเนินการการตลาด เพื่อที่จะให้ลักษณะวิธีการดำเนินกิจการค้าในทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
การจัดกิจการในลักษณะรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะต้องมีการเก็บค่าบำรุงต่างๆ กับผู้ที่ต้องการมาลงเงิน ซึ่งเป็นปกติธรรมดาเมื่อเป็นกิจการก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเงินๆ ทองๆ มาเกี่ยวโยง ในวงจรรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็จะมีคำใช้เรียกเช่นคำว่า
ค่าธรรมเนียมตั้งต้น Initial Franchise Fee บางที่เรียกว่า ค่าสิทธิแรกเข้า หรือ Entrance Fee เป็นค่าใช้สอยขึ้นต้นของระบบรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่รับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซี จะจำเป็นต้องจ่ายให้แก่ รับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซอร์
ธุรกิจการค้ารับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะจำต้องกอบด้วยวัตถุปัจจัยสำคัญ 3 ชนิดคือ
มีผู้ซื้อกับผู้จำหน่ายรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นความเกี่ยวข้องระหว่าง 2 ฝั่ง ก็คือรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซอร์ กับ<a href="https://www.oemkoreabrand.com/oem-151/">รับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม</a>ซี ซึ่งมีการยินยอมร่วมในการทำกิจการค้าด้วยกันทั้งมีข้อสัญญาพร้อมด้วยไม่มีข้อตกลง แต่กระนั้นในอนาคตรูปแบบสัญญาจะปรับรูปสู่วงจรการสร้างสัญญาทั้งหมด เพื่อให้ทั้งวงจรรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในตลาดจะต้องถูกระบบ ก็เพราะว่ามิเช่นนั้นรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซอร์ที่ไม่ดีจะทำลายวงจรด้วย
สัญลักษณ์ ไม่ก็บริการ มีการสอนเทคโนโลยีประเภท วงจรกิจการค้า พร้อมกับใช้รหัสการค้าเดียวกัน ระบบการจัดการกิจการค้าอาจจะเป็นสิ่ง หรือสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเอง ในการจัดทำผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยมีมาตรฐานที่อยู่ในตราสินค้า Brand เดียวกัน
มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างต่ำ 2 ประเภท คือ ค่าแรกเข้าในการใช้ตรา (Franchise Fee) และค่าตอบแทนผลประกอบการ (Royalty Fee)
การทำระบบกิจการในประเภทรับผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสามารถสร้างวงจรการจำหน่ายได้ยั่งยืน ในรูปแบบกิจการจะสร้างหน่วยงานการบริหารงานซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจการค้าที่ดำเนินการเห็นแจ่มกระจ่าง
ข้อด้อยก็คือ การสร้างธุรกิจการค้าอย่างนี้จำต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ